© Ol Lentille
Zentral Kenia & Laikipia

Camp & Lodges in Zentral Kenia & Laikipia

© Loisaba Lodo Springs, Neil Thomas

Loisaba Lodo Springs

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Loisaba Tented Camp, Niels Van Gijn

Loisaba Tented Camp

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Mugie House, Alisa Bowen

Mugie House

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Segera Retreat, David Crookes

Segera Retreat

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Sirai House

Sirai House

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Solio Lodge, The Safari Collection

Solio Lodge

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Ol Malo, Demetrio Carrasco

Ol Malo

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Ol Lentille

Ol Lentille

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Sabuk Lodge

Sabuk Lodge

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© El Karama Eco Lodge, Albie Venter

El Karama Eco Lodge

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Enasoit Camp, Silverless, Niels van Gijn

Enasoit Camp

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Kicheche Laikipia Camp

Kicheche Laikipia Camp

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Ol Pajeta Bush Camp

Ol Pajeta Bush Camp

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Siruai Expeditions Camp, Scott Ramsay

Siruai Expeditions Camp

 • Region: Zentral Kenia & Laikipia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
Menü