© Desert Rose
Nord Kenia

Camp & Lodges Nordkenia

© Saruni Rhino

Saruni Rhino

 • Region: Nord Kenia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Sarara Camp

Sarara Camp

 • Region: Nord Kenia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Sarara Tree House

Sarara Tree Houses

 • Region: Nord Kenia
 • Typ: Baum-Lodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Kitich Camp, Robbie Labanowski

Kitich Camp

 • Region: Nord Kenia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
© Desert Rose

Desert Rose

 • Region: Nord Kenia
 • Typ: Zeltlodge
 • Einheiten: xxxx
 • Kategorie: x Sterne
 • Erlebnis: xxx
 • Preis: ab € xxx pP
Menü